Định Cư Canada

Ứng viên nói tiếng Pháp nhập cư Canada ngoài Quebec sẽ được miễn điều kiện

nhap-cu-canada-1024x712 Chương trình sẽ đi vào hoạt động ngày 1/6/2016, người sử dụng lao động Canada được miễn đánh giá thị trường lao động (LMIA) khi họ thuê một công nhân nước ngoài biết nói tiếng Pháp nằm trong chuyên môn kỹ thuật/nghề nghiệp (NOC skill level 0, A hoặc B) đến làm việc trong cộng

Khi nộp hồ sơ xin định cư Canada diện tay nghề bắt buộc phải chứng minh tài chính

thu-tuc-xin-visa-du-hoc-canada Trừ khi bạn đang được phép làm việc tại Canada và có một lời đề nghị công việc có giá trị từ một nhà tuyển dụng tại Canada, hoặc bạn đã được mời để áp dụng theo Canadian Experience Class, bạn phải chứng minh rằng bạn có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và

Diện doanh nhân được hưởng lợi ích lớn về thuế khi định cư Canada

cuoc-song-dinh-cu-canada Nó có thể tăng hiệu quae miễn giảm nếu người phối ngẫu và con cái của chủ sở hữu cũng có sở hữu cổ phần trong công ty. Thay vì các thành viên gia đình sở hữu cổ phần trực tiếp, nhiều chủ doanh nghiệp sử dụn như một sự tin tưởng của gia đình,