Thủ Tục VISA Canada

Làm hồ sơ du học đúng cách bạn đã biết cách làm hay chưa

534x200xdu-hoc-canada-jpg-pagespeed-ic-4enzyluke7 Thứ nhất, bạn phải chứng minh nguồn thu nhập bình quân/ tháng, có sổ tiết kiệm và tài sản chứng tỏ bạn có năng lực tài chính đủ mạnh để du học. Thực tế tài chính, kinh doanh, thu nhập ở Việt Nam, như các bạn biết, đa dạng và trong nhiều trường hợp khó

Cho phép SV làm thêm không cần xin giấy phép theo quy định mới Chính phủ Canada

450x295xdu-hoc-canada-jpg-pagespeed-ic-ulet_ubca9 Sinh viên quốc tế hoàn thành khóa học tại Canada trong thời gian visa còn hiệu lực tự động được phép ở lại cho đến khi hết hạn visa. Visa sẽ hết hạn sau 90 ngày tính từ ngày hoàn thành khóa học tại Canada. Sinh viên muốn tiếp tục ở lại Canada phải xin

Dễ hay khó khi muốn xin Visa du học Canada

600x421xcanada-visa1-jpg-pagespeed-ic-gj3nrylai1 Lý lịch tư pháp đối với người trên 18 tuổi hoặc tờ khai giám hộ đối với người dưới 18 tuổi Lưu ý 1: Nếu muốn xin nhập cư ở Quebec phải có giấy chấp nhận nhập cư vào Quebec (Certificat d’acception du Quebec). Hồ sơ xin cấp giấy chấp nhận này sẽ được gửi