cách làm hồ sơ xin visa du học

Làm hồ sơ du học đúng cách bạn đã biết cách làm hay chưa

534x200xdu-hoc-canada-jpg-pagespeed-ic-4enzyluke7 Thứ nhất, bạn phải chứng minh nguồn thu nhập bình quân/ tháng, có sổ tiết kiệm và tài sản chứng tỏ bạn có năng lực tài chính đủ mạnh để du học. Thực tế tài chính, kinh doanh, thu nhập ở Việt Nam, như các bạn biết, đa dạng và trong nhiều trường hợp khó