du học ở nước ý

Du học sinh ở Ý và sự thật đầy khó khăn không như bao người từng nghĩ

hinh-5-bceb1 Học bổng DSU phải xin lại theo từng năm, nếu năm nhất kết quả học tập không tốt thì chắc chắn rằng năm hai sẽ không còn học bổng. Việc giao tiếp khó khăn, làm giấy tờ thủ tục hành chính ở Ý do tiếng không tốt, vốn tiếng Anh của người Ý là rất