Nên mang theo giấy tờ gì khi từ Mỹ về Việt Nam ăn Tết

Người vào Mỹ theo quy chế tỵ nạn và chưa có thẻ Xanh muốn trở lại Mỹ phải xin giấy Refugee Travel Document. Nếu có hộ chiếu Việt Nam (Vietnamese Passprort) còn hiệu lực thì không cần xin Visa của Việt Nam

Xin nhắc lại người còn ở quy chế tỵ nạn phải có Refugee Travel Document để trở vào Mỹ. Người đã nộp đơn xin thẻ Xanh nhưng chưa được nhận thẻ Xanh phải có Advance Parole mới trở lại Mỹ được.

1. Người có quốc tịch Mỹ:
Giấy tờ phải có:
– Passport Mỹ phải còn thời hạn tối thiểu sáu tháng.
– Visa nhập cảnh Việt Nam do Sứ Quán Việt Nam ở Mỹ cấp hoặc Giấy Miễn Thị Thực
2. Người có thẻ xanh (thường trú nhân):
a. Nếu về Việt Nam dưới một năm:
– Chỉ cần thẻ Xanh còn hiệu lực ít nhất sáu tháng.
– Visa của Việt Nam.
Xin lưu ý rằng tuy ở ngoài nước Mỹ trên sáu tháng dưới một năm vẫn có thể dùng thẻ Xanh để trở lại Mỹ nhưng nếu ở ngoài nước Mỹ từ sáu tháng trở lên thì khi vào quốc tịch là có vấn đề vì ở ngoài nước Mỹ từ sáu tháng trở lên là tạo ra tình trạng “mất liên tục về cư trú” một trong những điều kiện để không được nhập tịch.
Mặt khác mặc dầu mỗi lần về Việt Nam chỉ ở một trong hai tháng nhưng về nhiều lần thì sẽ tạo ra nghi vấn là mình không có ý định coi Hoa Kỳ là nơi thường trú của mình nên nhân viên an ninh ở cửa khẩu có thể làm khó dễ mình. Dĩ nhiên nếu có Re-Entry Permit thì có thể chứng tỏ là mình đi lại nhiều lần nhưng không có ý định bỏ nơi thường trú ở Hoa Kỳ, tuy nhiên điều đó cũng không hoàn toàn xóa bỏ được hoài nghi của nhân viên kiểm soát cửa khẩu.
b. Nếu về Việt Nam trên một năm:
– Cần visa của Việt Nam.
– Re-Entry Permit. (Re-Entry Permit chỉ có hiệu lực hai năm.)
Thủ tục xin Re-Entry Permit đã thay đổi. Trước đây có thể nộp đơn (mẫu I-131) khi còn ở Mỹ nhưng có thể về Việt Nam trước khi nhận được Re-Entry Permit (người nhà gửi về Việt Nan cho mình, hoặc trong đơn xin nhận Re-Entry Permit tại sứ quán Mỹ). Nay thủ tục xin Re-Entry Permit buộc đương đơn phải lăn tay tại Mỹ. Do đó phải đợi lăn tay xong mới được rời Mỹ.
3. Người tỵ nạn:
Người vào Mỹ theo quy chế tỵ nạn và chưa có thẻ Xanh muốn trở lại Mỹ phải xin giấy Refugee Travel Document. Nếu có hộ chiếu Việt Nam (Vietnamese Passprort) còn hiệu lực thì không cần xin Visa của Việt Nam
4. Người vào Mỹ theo diện Fiance:
Có hai trường hợp:
a. Nếu chưa có thẻ xanh thì phải dùng giấy Advance Parole để trở lại Mỹ. Vì Passport Việt Nam còn hạn nên không cần xin Visa của Việt Nam.
b. Nếu có thẻ Xanh tạm (Conditional Resident) thì có thể dùng thẻ Xanh này để trở lại Mỹ nhưng thẻ này phải còn hiệu lực ít sáu tháng. Xin nhớ thẻ này chỉ có hai năm hiệu lực. Nếu xin Re-Entry Permit thì Re-Entry Permit chỉ có thời hạn hiệu lực bằng thời hạn hiệu lực trên thẻ Xanh. Nếu passport Việt Nam còn hiệu lực thì không cần xin Visa của Việt Nam.
du-hoc-my-102-460x305
5. Người vào Mỹ theo diện di dân chưa có thẻ Xanh:
Người vào Mỹ theo diện di dân như được cha mẹ, con, anh, chị em, vợ/chồng bảo lãnh khi tới Mỹ sẽ nhận được thẻ Xanh trong vòng từ vài tuần lễ đến vài tháng (tùy theo hên xui). Nếu vì khẩn cấp phải về Việt Nam liền thì có thể dùng immigrant visa (dán trên passport Việt Nam) để trở lại Mỹ, nhưng visa này chỉ có hiệu lực sáu tháng nên phải trở lại Mỹ trước khi hết hạn. Nếu vì lý do nào đó phải ở lại Việt Nam lâu hơn thì người nhà phải gửi thẻ Xanh về Việt Nam cho mình để trở lại Mỹ.
6. Tuyệt đối không được rời khỏi Mỹ:
Người có án thuộc loại hình sự (felony) như trộm cắp, sử dụng buôn bán hay sở hữu vũ khí, sử dụng bạo lực, hành hung vợ con, sử dụng tàng trữ hay buôn bán cần sa, ma túy thì tuyệt đối không được ra khỏi Mỹ vì sẽ không được trở vào Mỹ hoặc khi vào Mỹ sẽ bị lấy lại thẻ Xanh.
7. Du lịch ở các nước khác:
Người có quốc tịch Mỹ về Việt Nam dĩ nhiên cần phải có passport Mỹ và Visa Việt Nam. Người có thẻ Xanh nếu về Việt Nam dưới một năm thì không cần Re-Entry Permit hoặc hộ chiếu Việt Nam vì chính quyền Việt Nam không đòi phải có Re-Entry Permit hay hộ chiếu Việt Nam mới cấp Visa.
Nhưng người có thẻ Xanh muốn đi các nước khác (ngoài nước Việt Nam) thì phải xin Visa của nước đó và mỗi nước có một luật lệ khác nhau, có nước đòi phải có Re-Entry của Mỹ thì họ mới cấp visa, có nước chỉ cần có passport Việt Nam là họ cấp visas. Dĩ nhiên ở nước nào trở về Mỹ cũng có thể dùng thẻ Xanh để trở lại Mỹ được (miễn là thời gian ở ngoài nước Mỹ không quá một năm).
Xin nhắc lại người còn ở quy chế tỵ nạn phải có Refugee Travel Document để trở vào Mỹ. Người đã nộp đơn xin thẻ Xanh nhưng chưa được nhận thẻ Xanh phải có Advance Parole mới trở lại Mỹ được.
Nhân đây cũng xin nhắc nhở luật lệ mới về việc đi lại giữa Hoa Kỳ và các nước thuộc Tây Bán Cầu (Canada, Mexico, Caribbean, Trung và Nam Mỹ):
Kể từ ngày 1 tháng 6, năm 2009, công dân Hoa Kỳ và Canada từ 16 tuổi trở lên đi lại giữa Hoa Kỳ, Canada và các nước thuộc Tây bán cầu bằng hàng không, đường bộ, đường thủy (kể cả bằng phà) phải có passport còn hiệu lực. Trẻ em 15 tuổi trở xuống chỉ cần bản sao giấy khai sinh. Thường trú nhân (có thẻ Xanh) không cần passport để trở lại Mỹ nhưng phải có passport của nước mình để vào các nước này. Trước khi đến nước nào xin hãy tiếp xúc với sứ quán của nước đó tại nơi mình ở để rõ thủ tục.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *