lợi ích thuế khi nhập cư Canada

Diện doanh nhân được hưởng lợi ích lớn về thuế khi định cư Canada

cuoc-song-dinh-cu-canada Nó có thể tăng hiệu quae miễn giảm nếu người phối ngẫu và con cái của chủ sở hữu cũng có sở hữu cổ phần trong công ty. Thay vì các thành viên gia đình sở hữu cổ phần trực tiếp, nhiều chủ doanh nghiệp sử dụn như một sự tin tưởng của gia đình,