thủ tục làm Visa công tác Anh

Tư vấn thủ tục xin Visa công tác Anh

200xnxengland-cc-jpg-pagespeed-ic-klun0n1epm Để giúp Sứ Quán xem xét đơn xin Visa, quý vị cần phải nộp các giấy tờ dưới đây. Cán Bộ Visa có thể sẽ yêu cầu quý vị bổ sung thêm những giấy tờ khác trước khi quyết định đơn xin Visa của quý vị. Khi nộp hồ sơ, đề nghị mang theo giấy