visa thăm người thân bên úc

Thủ tục làm Visa du lịch Úc hoặc thăm thân nhân bên Úc

200xnxvisa-australia-2345-jpg-pagespeed-ic-pifnu7b1ih Người bảo lãnh chỉ có thể bảo lãnh 1 người hoặc 1 gia đình trong cùng một thời gian. Người bảo lãnh có thể bảo lãnh đương đơn khác sau khi đương đơn trước rời khỏi nước Úc và tuân thủ tất cả những điều lệ trên visa. Nếu người bảo lãnh được cấp visa