bí quyết phỏng vấn sang mỹ

Khi phỏng vấn ở Lãnh sự quán Mỹ đây là kinh nghiệm cho bạn

0-613897001467945863phong-van-tai-tong-lanh-su Bạn phải chắc chắn hiểu câu hỏi. Nếu bạn không hiểu câu hỏi thì bạn lịch sự cho họ biết để họ có thể lập lại câu hỏi, dùng từ đơn giản hơn hay nhờ người thông dịch lại cho bạn. Nhân viên lãnh sự không muốn bạn trả lời một câu hỏi mà bạn