quyền công dân Mỹ

Quyền và trách nhiệm công dân khi sinh sống tại Mỹ

3_246238 Thường trú nhân được phát thẻ Thường Trú Nhân hợp lệ (Permanent Resident Card, dùng Mẫu đơn I-551) để chứng minh cho tình trạng hợp pháp của họ ở nước Mỹ. Có người gọi thẻ này là “Thẻ Xanh”. Nếu quý vị là một thường trú nhân từ 18 tuổi trở lên, quý vị phải

Dễ hay khó khi muốn trở thành công dân Mỹ

0-210619001467947585visa-my Thật vậy, trong lúc nhiều người luyện thi quốc tịch vất vả học để biết tên thủ phủ, Dân biểu, Thượng nghị sĩ của tiểu bang mình là gì; nhiều công dân tự nhiên hầu như mù tịt. Những người đến Mỹ định cư lâu năm khó quên một kỷ niệm đặc biệt: học và