Visa du học Anh

Thủ tục xin Visa du học Anh cần chuẩn bị những gì

england-cambridge Lệ phí xét duyệt đơn xin Visa chi tiết xin xem phần Lệ Phí Thị Thực, nộp tại thời điểm nộp đơn xin. Nếu bạn nộp đơn tại Tổng Lãnh sự quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn phải trả thêm 80.000 đồng lệ phí chuyển hồ sơ. (Lệ phí này có thể