cách thành công dân Mỹ

Dễ hay khó khi muốn trở thành công dân Mỹ

0-210619001467947585visa-my Thật vậy, trong lúc nhiều người luyện thi quốc tịch vất vả học để biết tên thủ phủ, Dân biểu, Thượng nghị sĩ của tiểu bang mình là gì; nhiều công dân tự nhiên hầu như mù tịt. Những người đến Mỹ định cư lâu năm khó quên một kỷ niệm đặc biệt: học và