quy định nhập cư Canada

Ứng viên nói tiếng Pháp nhập cư Canada ngoài Quebec sẽ được miễn điều kiện

nhap-cu-canada-1024x712 Chương trình sẽ đi vào hoạt động ngày 1/6/2016, người sử dụng lao động Canada được miễn đánh giá thị trường lao động (LMIA) khi họ thuê một công nhân nước ngoài biết nói tiếng Pháp nằm trong chuyên môn kỹ thuật/nghề nghiệp (NOC skill level 0, A hoặc B) đến làm việc trong cộng