Hướng dẫn bạn đọc cách xin Visa du lịch Úc nhanh nhất

Thông tin này dành cho những quí vị muốn đi Úc với mục đích du lịch hay thực hiện các hoạt động giải trí khác như nghỉ ngơi, tham quan, thăm thân nhân hay bạn bè; tham dự những chương trình không làm việc ngắn hạn, kể cả học tập ngắn hạn.
Thông tin này được cung cấp để hỗ trợ quí vị hoàn chỉnh hồ sơ xin Visa tại Việt Nam. Quí vị cũng cần đọc thông tin hướng dẫn về việc đi thăm Úc trên trang web chủ của Bộ Nhập cư và Quốc tịch (DIAC).

visa-uc

Thông tin này dành cho những quí vị muốn đi Úc với mục đích du lịch hay thực hiện các hoạt động giải trí khác như nghỉ ngơi, tham quan, thăm thân nhân hay bạn bè; tham dự những chương trình không làm việc ngắn hạn, kể cả học tập ngắn hạn.

Tờ thông tin chi tiết và danh sách những giấy tờ cần nộp để giúp quí vị hoàn chỉnh hồ sơ xin Visa tại Việt Nam có thể được xem trên trang web sau.

Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Xin Visa Du Lịch

Đối với những cá nhân đã đăng ký đi dự Ngày thanh niên thế giới 2008, quí vị có thể xem thông tin chi tiết và danh sách những giấy tờ cần nộp để giúp quí vị hoàn chỉnh hồ sơ xin Visa tại Việt Nam trên trang web sau.

Hướng Dẫn Nộp Hồ Sơ Xin Visa Đi dự Ngày Thanh Niên Thế Giới 2008

Từ ngày 02 tháng 04 năm 2005, đơn xin Visa đi thăm Úc theo diện bão lãnh thân nhân (loại thị thực 679) phải do người bảo lãnh nộp tại Úc. Người xin Visa cần điền đầy đủ Form 48S – Application to visit Australia as a sponsored family visitor (Mẫu đơn 48S – Đơn xin Visa đi thăm Úc theo diện bảo lãnh thân nhân) và gửi cho người bảo lãnh ở Úc cùng tất cả các giấy tờ cần thiết khác. Người bảo lãnh cần điền Form 1149 – Application for sponsorship for sponsored family visitors (Mẫu đơn 1149 – Đơn xin bảo lãnh thân nhân đi thăm) và nộp cả hai đơn 48S và 1149 cùng các giấy tờ cần thiết khác tại văn phòng của Bộ Nhập cư và Quốc tịch (DIAC) ở Tiểu bang hoặc Vùng lãnh thổ gần nhất. Hồ sơ hoàn chỉnh có thể được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thông tin thêm về loại Visa đi thăm Úc theo diện bão lãnh thân nhân bao gồm cả mẫu đơn dành cho người xin Visa và người bão lãnh được đăng tải trên trang web chủ của DIAC.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *